Thelonius Monk

Misterioso (Recorded On Tour)

Misterioso (Recorded On Tour)